Dom Dziecka nr 2

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Strona główna

Strona Główna

logo jednostki namalowany domek na żółtym tle

Dom Dziecka nr 2
44-100 Gliwice ul. Dworcowa 43/2


   Telefon.: 

32 231 56 57


    fax: (32)231-56-57
e-mailcpz@cpz.gliwice.eu

Strona internetowawww.rodzinazastepcza.gliwice.pl
 
Godziny pracy

Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy:
całodobowo
Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134
kierujący Domem Dziecka Nr 2 w Gliwicach
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków:
poniedziałek w godz. 9:00 -11:00 w siedzibie Centrum

-------------------------- O G Ł O S Z E N I E --------------------------------

Dom Dziecka Nr 2 w Gliwicach zatrudni osobę na stanowisku:

pielęgniarka -  w wymiarze 0,25 etatu, wymagane kwalifikacje: prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

    W sprawie zatrudnienia prosimy kontaktować się z Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134, III piętro, tel. 32 332 45 32.

--------------------------------KOMUNIKAT-----------------------------------------

Informujemy, iż z dniem 7 lutego 2018 r została zmieniona siedziba Domu Dziecka Nr 2 w Gliwicach z ul. Zygmunta Starego 19, na siedzibę w Gliwicach przy ul. Dworcowej 43/2.


NIP: 6311065068
REGON: 000724235
epuap-1

redakcja-1
Redaktor BIP
Barbara Franiak

         telefon: (32) 335-41-37 
        fax: (32)335-41-37
    e-mail: franiak_b@cpz.gliwice.eu


Instrukcja

obsługi Biuletynu


Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782).
bip_icon
Strona główna BIP
www.bip.gov.pl

Paragraf

Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68 )
 
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęDom Dziecka nr 2
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-07-13 11:54:01
Informację wprowadził do BIPBarbara Franiak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-13 11:54:01
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowa stronaTomasz Bartel2020-09-18 09:07:06
2nowa stronaTomasz Bartel2020-09-18 09:07:44
3nowa stronaBarbara Franiak2020-09-21 14:28:18
4nowa stronaBarbara Franiak2020-09-21 14:31:10
5nowa stronaBarbara Franiak2020-09-21 14:31:33
6nowa stronaBarbara Franiak2020-09-21 14:39:21
7nowa stronaBarbara Franiak2020-09-22 08:47:58
8nowa stronaBarbara Franiak2020-09-22 09:07:26
9nowa stronaBarbara Franiak2020-09-22 09:07:59
10nowa stronaBarbara Franiak2020-09-22 09:08:33
11nowa stronaBarbara Franiak2020-09-22 09:09:05
12nowa stronaBarbara Franiak2020-09-22 09:22:17
13nowa stronaBarbara Franiak2020-09-22 09:25:56
14nowa stronaBarbara Franiak2020-09-22 09:26:01
15nowa stronaBarbara Franiak2020-09-22 09:42:17
16nowa stronaBarbara Franiak2020-09-22 09:58:13
17nowa stronaBarbara Franiak2020-09-22 09:59:13
18nowa stronaBarbara Franiak2020-09-22 10:00:52
19nowa stronaBarbara Franiak2020-09-22 10:01:32
20nowa stronaBarbara Franiak2021-04-15 14:47:04
21nowa stronaBarbara Franiak2021-12-29 11:01:23
22nowa stronaBarbara Franiak2021-12-29 11:07:15
23nowa stronaBarbara Franiak2021-12-29 11:17:43